GRYS 2/8

PIASEK STAROSĄDECKI

PIASEK ŻÓŁTY

GRYS PŁUKANY 16

KLINIEC 20-31.5MM

KLINIEC 5-20MM

KLINIEC 5-31.5MM

MIESZANKA KLINCA 0-63MM

MIESZANKA KLINCA 0-31.5MM

TŁUCZEŃ 31.5-63MM

KAMIEŃ ŁAMANY (NADZIARNO)

KAMIEŃ DO ROBÓT HYDROTECHNICZNYCH 100-300 MM

KAMIEŃ DO ROBÓT HYDROTECHNICZNYCH 100-600 MM

ZIEMIA Z RUMOSZEM SKALNYM

ZIEMIA